044-101155 / 0708-101154 info@cvn.se

Opartisk värdering

I olika sammanhang uppstår behov av att värdera fastigheter. I samband med värdering upprättas ett värdeutlåtande som i regel nyttjas som beslutsunderlag för olika ändamål. CVN Consult & Värdering är oberoende och fristående till banker och mäkleri.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå