044-101155 / 0708-101154 info@cvn.se

Fastighetsvärdering

Värdering

Värdering avser att värdera de rättigheter / möjligheter som är förknippade med värderingsobjektet.

Objektet ses som en ekonomisk tillgång, givet en rad olika värdepåverkande faktorer.

Värdebedömning

Värdebedömning grundad på ortsprismetoden / avkastningsmetoden avser att bedöma marknadsvärdet för värderingsobjektet eller sannolikt pris vid en försäljning under normala omständigheter på den öppna fastighetsmarknaden.

Marknadsvärde

Marknadsvärdet grundas på besiktning samt på jämförelser av genomförda köp i kommundelen. Värderingsobjektet ställes härvid i relation till ortsprisunderlaget, varefter bedömning sker mot bakgrund av objektets karaktär, skick, läge, efterfrågan etc.

Värdeutlåtande

Värdeutlåtande upprättas avseende

 • bostadsrätter
 • mark
 • villor
 • fritidshus
 • mindre gårdar
 • industrier
 • hyreshus

I samband med

 • köp
 • försäljning
 • kreditgivning
 • bodelning
 • arvskifte
 • inlösen
 • skador

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå